Πνευστά - Ξύλινα

kratiko odio thessalonikis

Απολυτήριες

Σαξόφωνο - Πτυχιακές Εξετάσεις
1. Ένα έργο για σαξόφωνο και ορχήστρα σε μεταγραφή για σαξόφωνο και πιάνο από την ύλη της ανωτέρας.
2. Ένα έργο με πιάνο από την ύλη της ανωτέρας
3. Ένα έργο κατ΄ επιλογή του εξεταζόμενου , προκλασικής ή σύγχρονης εποχής, ή Ελλήνων συνθετών
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική τουλάχιστον σε ένα από τα ανωτέρω έργα.
Σαξόφωνο - Διπλωματικές Εξετάσεις
1. Ένα έργο για σαξόφωνο και ορχήστρα σε μεταγραφή για σαξόφωνο και πιάνο από την ύλη της ανωτέρας
2. Ένα έργο με πιάνο από την ύλη της ανωτέρας
3. Ένα έργο κατ΄ επιλογή του εξεταζομένου, προκλασικής εποχής , ή Ελλήνων συνθετών
4. Ένα έργο σύγχρονης εποχής
Η από μνήμης εκτέλεση είναι υποχρεωτική τουλάχιστον σε δύο από τα ανωτέρω έργα.

Σαξόφωνο
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved