Πνευστά - Χάλκινα

kratiko odio thessalonikis

Απολυτήριες

ΚΟΡΝΟ - Πτυχιακές Εξετάσεις
1. Μία ή δύο σπουδαί κατ΄ εκλογήν της Επιτροπής μεταξύ εξ προπαρασκευασμένων τοιούτων εκ των του προγράμματος της Ανωτέρας.
2. Μία σονάτα
3. Το πρώτον μέρος ενός κλασικού κονσέρτου
4. Μέρος κονσέρτου εκ τω οριζόμενων εις την Ανωτέραν
5. Εν ή δύο έτερα έργα εκ του προγράμματος της Ανωτέρας
Η από μνήμης εκτέλεσις δεν είναι υποχρεωτική.
ΚΟΡΝΟ - Διπλωματικές Εξετάσεις
Εκτέλεσις υποχρεωτικώς από μνήμης προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον μιας και ημισείας ώρας, περιλαμβάνοντος:
1. Κατ΄ εκλογήν του καθηγητού α) μίαν σονάταν ή β) εν κλασσικόν κονσέρτο, είτε το πρώτον μέρος αυτού
2. Εν των τεχνικώς δυσκόλων κονσέρτων εκ των αναφερομένων εις την ύλης της Ανωτέρας
3. Μιαν σονάταν ή απόσπασμα μιας σονάτας ή παρτίτας του Μπαχ δια βιολί σόλο
4. Εν ή δύο πλείονα τεμάχια της ύλης της Ανωτέρας, ων τουλάχιστον το εν μεγάλης τεχνικής δυσκολίας

Κόρνο
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved