Ανώτερα  Θεωρητικά

kratiko odio thessalonikis

Απολυτήριες

ΣΥΝΘΕΣΗ - Διαδικασία Απόκτησης Διπλώματος
  • Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών.
  • Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα πρέπει να έχουν γράψει τουλάχιστον 4 εργασίες (3.000 λέξεων) και να έχουν συνθέσει τουλάχιστον 8-10 έργα διαφορετικής διανομής (για σόλο όργανο έως και για ορχήστρα)
    • Οι διπλωματικές εξετάσεις γίνονται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος του Υπουργείου Πολιτισμού για το δίπλωμα σύνθεσης.
      Επιπλέον, οι σπουδαστές, για να ολοκληρώσουν το φάκελο με τα έργα τους ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αποφοίτησης, θα πρέπει να γράψουν μια εργασία (5.000 λέξεις) με ελεύθερο θέμα, η οποία θα αφορά το στιλ της μουσικής που τους εκφράζει περισσότερο και τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται σε αυτό ή επηρεάζονται από αυτό.
 

Σύνθεση
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved