Ανώτερα  Θεωρητικά

kratiko odio thessalonikis

Πρόγραμμα Σπουδών

ΣΥΝΘΕΣΗ - 2ο Έτος, Εξάμηνο Α
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Η Επανάσταση της Ατονικότητας - Νέες Τονικότητες - Άλλα Ευρωπαϊκά Ρεύματα 2/εβδομάδα Αναφορές στα έργα των Schoenberg - Webern - Berg, Stravinsky - Bartok - Ρωσία: Rachmaninov και άλλοι - Ιταλία: οι Φουτουριστές, Τσεχία: Janacek- Ουγγαρία: Kodaly, Σκανδιναβία: Sibelius και Nielsen, Γαλλία: Ravel.
Ανάλυση Έργων Ι 2/15ήμερο Αναλύονται χαρακτηριστικά έργα από τα βασικότερα στιλ του 20ου αιώνα. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Στοιχεία Σύνθεσης ΙΙΙ 2/εβδομάδα Περιγράφονται δομικά στοιχεία για σύνθεση μουσικής δωματίου. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οργάνων και οι συνδυασμοί τους. Περιγράφεται η εξειδικευμένη σημειογραφία. Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος Συνθετικών Ασκήσεων Μαθητών 2,5/15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική και Η/Υ - Αναλυτική Περιγραφή των Προγραμμάτων Παραγωγής Ηλεκτρονικής Παρτιτούρας Ι 2/15ήμερο Γίνεται εκμάθηση (βήμα- βήμα) των προγραμμάτων μουσικής που διευκολύνουν στη σύνθεση και στη δημιουργία ηλεκτρονικής παρτιτούρας, ENCORE.
Εργαστήριο 1,5/15ήμερο Γίνεται περιγραφή των δυνατοτήτων του Η/Υ, της δομής του, του τρόπου λειτουργίας του και προϊδεάζονται οι μαθητές για τη χρήση του στη συνθετική διαδικασία.
Εργαστήριο 1,5/15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων - προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Σεμινάριο - Συναυλία 1 συναυλία Οργανώνεται σεμινάριο σύνθεσης διάρκειας 2- 3 ημερών. Οι σπουδαστές προετοιμάζονται γράφοντας έργα για να παρουσιαστούν στο σεμινάριο. Τα πιο ολοκληρωμένα έργα παρουσιάζονται σε συναυλία στο τέλος του σεμιναρίου σε συνεργασία με τα διαθέσιμα σύνολα του Ωδείου.
ΣΥΝΘΕΣΗ - 2ο Έτος, Εξάμηνο B
ΜαθήματαΏρεςΠεριγραφή
Ο νεοκλασικισμός και το δωδεκάφθογγο σύστημα 2/εβδομάδα Αναλύονται το 'νέο πνεύμα' στη Γαλλία, Satie, οι Έξι, Poulenc, Milhaud, Honegger, Stravinsky, Bartok, Schoenberg, Webern, Berg.
Ανάλυση έργων ΙΙ 2/15ήμερο Αναλύονται χαρακτηριστικά έργα από τα βασικότερα στιλ του 20ου αιώνα. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Περιγραφή Ιστορικών Ρευμάτων-Τάσεων που Αλληλεπιδρούν με το Χώρο της Σύνθεσης ΙΙΙ 2/15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές - ρεύματα του 20ου αιώνα (μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης: Ανακατασκευή και νέα συστήματα ανάμεσα στον 1ο και στο 2ο Παγκόσμιο πόλεμο.
Στοιχεία σύνθεσης ΙV 2/εβδομάδα Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οργάνων και οι συνδυασμοί τους σε ορχηστρικά σύνολα. Περιγράφεται η εξειδικευμένη σημειογραφία. Δίνονται παραδείγματα ενορχήστρωσης από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος Συνθετικών Ασκήσεων Μαθητών 2,5/15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική και Η/Υ - Αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων MIDI και sequencing 2/15ήμερο Περιγράφονται το πρωτόκολλο MIDI και τα προγράμματα Giga Sampler και Cakewalk
Κύκλος Διαλέξεων 2 διαλέξεις Οι σπουδαστές παρακολουθούν διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές που αναλύουν ειδικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη σύνθεση (π.χ. αναλύσεις έργων συνθετών από τους ίδιους τους συνθέτες, τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της μουσικής, νέες τεχνικές γραφής- οργάνων, κλπ)
Εργαστήριο 1,5/15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων - προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό

Σύνθεση
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved