Εγχορδα

kratiko odio thessalonikis

Απολυτήριες

Κιθάρα - Πτυχιακές Εξετάσεις
1. Ένα έργο προκλασικής περιόδου.
2. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις του J.S.Bach: Lute Suite No1 (BWV 996), Fuga για Λαούτο (BWV 1000) Prelude & Fuga (BWV 998) ή μία από τις Σουϊτες του S.L.Weiss.
3. Ένα ή περισσότερα έργα Κλασικής ή Ρομαντικής περιόδου, διαρκείας όχι μικρότερης των 10΄ ή ένα Κοντσέρτο από τους A.Vivaldi, L.Boccherini.
4. Ένα ή περισσότερα έργα Σύγχρονου Συνθέτη, διαρκείας όχι μικρότερης των 10΄
5. Δύο σπουδές H.Villa-Lobos (1 και 3, 2 και 5, 4 και 7, 6 και 10, 9 και 11, 8 και 12).
6. Ένα έργο της επιλογής του εξεταζόμενου κατά προτίμηση Ελλήνων συνθετών. Για τις πτυχιακές εξετάσεις η εκτέλεση των έργων από μνήμης δεν είναι υποχρεωτική
Κιθάρα - Διπλωματικές Εξετάσεις
1. Ένα έργο προκλασικής περιόδου.
2. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις του J.S.Bach: Chaconne en Re min, Lute Suite No2 (BWV 997), Lute suite No3 (BWV 995), Lute suite No 4 (BWV 1006a), Prelude, Fuga,Allegro (BWV 998).
3. Ένα έργο κλασικής ή ρομαντικής περιόδου της επιλογής του εξεταζόμενου.
4. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις: F.F.Torroba-Sonatina, J.Turina-Sonata, J.Rodrigo-Invocation &Danse, L.Brouwer-El Decameron negro, M.Ponce-Sonata III, M.C. Tedesco-Sonata, (Omagio Boccherini) A.Lauro-Suite venezolana.
5. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις: A.Ginastera-Sonata, S.Dodgson-Partita No1, B.Britten-Nocturnal op.70, H.W.Henze-Drei Tentos, M.Tippet-the blue guitar, W.Walton-5 Bagatelles, Brouwer-tres apuntes, F.Martin- 4 pieces breves.
6. Ένα κοντσέρτο για Κιθάρα (εκτός αυτών που προβλέπονται για τις πτυχιακές εξετάσεις).
7. Ένα έργο που θα επιλέγεται από την επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση. Για τις διπλωματικές εξετάσεις η εκτέλεση των έργων από μνήμης είναι υποχρεωτική

Κιθάρας
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved