'Αλλες Σχολές

kratiko odio thessalonikis

Απολυτήριες

ΜΟΝΩΔΙΑ - Πτυχιακές Εξετάσεις
Σύνολο περίπου 12 κομματιών:
1 μπαρόκ,
1 κλασικό (από ορατόριο ή άρια κοντσέρτου κλπ),
3 Lieder (ρομαντικής εποχής),
1 άρια από όπερα των Mozart, Beethoven, Haydn,
1 άρια από γαλλική ή γερμανική ή ρωσική όπερα,
1 ή 2 τραγούδια σύγχρονων συνθετών,
1 ή 2 ελληνικά τραγούδια,
1 επιβεβλημένο τραγούδι.
ΜΟΝΩΔΙΑ - Διπλωματικές Εξετάσεις
1 μπαρόκ,
1 κλασικό (από ορατόριο ή από καντάτα ή άρια κοντσέρτου κλπ),
4 τουλάχιστον Lieder κλασικής και ρομαντικής εποχής,
1 άρια κλασικής εποχής,
3 ή 4 άριες συνθετών διαφορετικού ύφους και εποχής, με φωνητικές αξιώσεις,
1 επιβεβλημένο τραγούδι,
1 ή 2 τραγούδια σύγχρονων συνθετών,
1 ή 2 ελληνικά τραγούδια.

Μονωδία
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved