'Αλλες   Σχολές

kratiko odio thessalonikis

Απολυτήριες

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - Ετήσιες και Απολυτήριες Εξετάσεις
Στη διάρκεια των τριών (3) ετών φοίτησης, οι σπουδαστές θα ασχοληθούν με τεμάχια αυξανόμενης δυσκολίας, από μεμονωμένες οπερατικές σκηνές έως ολοκληρωμένους ρόλους μεγάλων έργων του λυρικού ρεπερτορίου.
Ο βαθμός των ετήσιων εξετάσεων προκύπτει από την αξιολόγηση της παρουσίας των σπουδαστών στις ανά εξάμηνο παρουσιάσεις των διδασκομένων τεμαχίων ενώπιον κοινού, για τις απολυτήριες εξετάσεις απαιτείται δε η ερμηνεία ενώπιον κοινού ολόκληρου ρόλου πλέον της διπλωματικής εργασίας.

Μελοδραματική
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved