'Αλλες Σχολές

kratiko odio thessalonikis

Εισαγωγικές Εξετάσεις 

Πρόγραμμα Διπλωματικών εξετάσεων
Α.
 1. Διεύθυνση ορχήστρας σε μία εισαγωγή ή άλλο συμφωνικό έργο ρεπερτορίου διάρκειας ως 15 λεπτών
 2. σε ένα τουλάχιστον μέρος συμφωνίας ρεπερτορίου διάρκειας 10 έως 20 λεπτών
 3. σε ένα μέρος από κοντσέρτο για ένα ή περισσότερα όργανα και ορχήστρα (χωρίς κατέντσα) διάρκειας 7 ως 15 λεπτών
 4. στο ρετσιτατίβο «Die Weisheitslehre dieser Knaben..” από την όπερα «Μαγικός Αυλός» του W.A.Mozart
 5. σε μία σκηνή όπερας με τουλάχιστον ένα τραγουδιστή διάρκειας 10-15 λεπτών, σε ένα σύγχρονο έργο διάρκειας 5΄-10 λεπτών
 6. καθώς και σε ένα έργο εκ πρώτης όψεως διάρκειας έως 5 λεπτών , το οποίο θα δοθεί στον υποψήφιο και την ορχήστρα την ημέρα των εξετάσεων
 7. Για την προετοιμασία των προαναφερθέντων έργων δίδεται χρόνος μουσικών δοκιμών με την ορχήστρα, κατόπιν αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής.
Β. Προχωρημένες ακουστικές ασκήσεις:
 • Αναγνώριση διαστημάτων (μελωδικών και αρμονικών)
 • Αναγνώριση απλών και σύνθετων συγχορδιών με τις αναστροφές τους.
 • Αναγνώριση μελωδικής ακολουθίας με δοσμένο τον 1ο φθόγγο.
 • Αναγνώριση ξένου φθόγγου με δοσμένη συγχορδία.
 • Αναγνώριση απλών και σύνθετων ρυθμικών σχημάτων
 • Αναγνώριση μετατροπιών
Γ. Αναγνώριση ύφους και χαρακτηρισμός έργων του ρεπερτορίου 18ου , 19ου, και 20ου αιώνα, από παρτιτούρες οι οποίες θα δοθούν στον υποψήφιο κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Δ. Εκτέλεση παρτιτούρας ορχήστρας στο πιάνο: παλιά κλειδιά, όργανα και ομάδες οργάνων με έμφαση στις συνήθεις μεταφορές ( από σι ύφεση, λα, φα, σι, σολ, μι, μι ύφεση, ρε) έργων του συμφωνικού ρεπερτορίου , καθώς και αναγνώριση φυσικών και τεχνητών αρμονικών.
Ε. Εκτέλεση ορχηστρικής προσαρμογής στο πιάνο μίας προετοιμασμένης σκηνής από όπερα του ιταλικού ρεπερτορίου ( διάρκειας περίπου 10 λεπτών), καθώς και μίας προετοιμασμένης σκηνής όπερας του γερμανικού ρεπερτορίου (διάρκειας περίπου 10 λεπτών).

Διεύθυνση Ορχήστρας
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved