Κρατικό Ωδείο

Βιβλιοθήκη - Γενικές πληροφορίες

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης του ΚΩΘ ορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της. Στη βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Το υλικό είναι πλούσιο και περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω συλλογές:

  • Βιβλία, Παρτιτούρες διατίθενται για δανεισμό, είναι ανοιχτής προσπέλασης και λειτουργούν και ως αναγνωστήριο. Αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της συλλογής περίπου 13500 τόμοι.
  • Υλικό ορχήστρας διατίθεται μόνο σε ορχήστρες μπάντες κλπ είναι κλειστής προσπέλασης, και αριθμεί περί τα 550 έργα.
  • Περιοδικά δεν διατίθενται για δανεισμό, ανοιχτής προσπέλασης τρέχοντες δέκα ελληνικοί και ξένοι τίτλοι καθώς και μια μεγάλη συλλογή από παλιά μουσικά περιοδικά.
  • Ειδικές συλλογές που δημιουργούνται από την κατάθεση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών των σχολών σύνθεσης και βυζαντινής μουσικής.
  • Τμήμα με παρτιτούρες ελλήνων συνθετών , συγκεντρωμένο υλικό με έργα ελλήνων συνθετών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και την προβολή και ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρχείο χειρογράφων με έργα ελλήνων συνθετών, συλλογή στην οποία υπάρχει πρόσβαση μόνο για μουσικολογική ανάλυση και έρευνα. Η συλλογή περιλαμβάνει χειρόγραφα των Α. Ριάδη, Γ. Βακαλόπουλου, Κ. Νικήτα, Λ. Μαργαρίτη, Ά. Καμηλιέρη, Α. Καζαντζή, Ευαγ. Καραηλία, Β. Θεοφάνους, Διονυσιου Βισβάρδη, Θεμιστοκλή Πολυκράτη, Χρήστου Δέλλα, Αντωνιου Λάβδα, Θεοδωρου Μιμίκου.
  • Οπτικοακουστικό υλικό, ανάγνωση και χρήση εντός της βιβλιοθήκης με ανάλογα μηχανήματα Η/Υ και αναπαραγωγής, περιλαμβάνει Εκπαιδευτικά cd rom, cd, δίσκους βινυλίου, και dvd.
  • Αρχείο προγραμμάτων εκδηλώσεων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Πολλά από αυτά συνοδεύονται από την ηχογράφηση ή την βιντεοσκόπηση της αντίσχτοιχης εκδήλωσης.
  • Αρχείο αποδελτίωσης τύπου με αντικείμενο το Ωδείο και τις δραστηριότητές του.
  • Φωτογραφικό αρχείο το οποίο αφορά το Ωδείο, την ιστορία του και γενικότερα αποτελεί πηγή πληροφοριών για τη μουσική ζωή της Θεσσαλονίκης.
  • Προσωπικά αρχεία συνθετών - καθηγητών υλικό που αφορά πρόσωπα που είχαν σχέση με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και αποτελούνται από υλικό που τους αφορά και που οι ίδιοι συνήθως συγκέντρωναν, όπως πτυχία, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, έγγραφα προσωπικά και οικογενειακά, επαίνους, προγράμματα συναυλιών και άλλα.

Όλα τα Αρχεία είναι ψηφιοποιημένα, τεκμηριωμένα, υδατογραφημένα και διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ΚΩΘ, του διαδικτύου καθώς και με προσωπική πρόσβαση για έρευνα εντός της βιβλιοθήκης.

Η βιβλιοθήκη παρέχει στους χρήστες της ελεύθερη πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wid Web).

Συγκεντρώνει πληροφοριακό υλικό για μουσικούς διαγωνισμούς και σεμινάρια, υποτροφίες μουσικών σπουδών καθώς και έντυπα Μουσικών Ακαδημιών και Πανεπιστημίων του εξωτερικού, υλικό το οποίο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Η βιβλιοθήκη του ΚΩΘ είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML).

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved