Διδάσκει Θεωρητικά


Κώττα Eλένη

Σπούδασε πιάνο στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, στην τάξη του Γ. Θυμή και πήρε το πτυχίο της το 1987.

Έχει πάρει επίσης, τα πτυχία της Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας.

Από το Σεπτέμβριο του 1987 εργάζεται ως καθηγήτρια Αρμονίας στο Κ.Ω.Θ.

Διδακτικό προσωπικό

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved