ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

                              ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

                              ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ανακοίνωση 

-Η πρώτη χρονιά σπουδών είναι δοκιμαστική (σχολικό έτος 2018-2019).

-Οι εξετάσεις τον Ιούνιο του 2019 είναι υποχρεωτικές.

-Οι επιτυχόντες πρέπει να περάσουν από τη Γραμματεία για την εγγραφή τους 

 11-16 Οκτωβρίου τις ώρες 9.30-13.00.                                         

          Οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ έχουν υποχρέωση να τακτοποιήσουν την ΕΓΓΡΑΦΗ τους

          και  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • • Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία)
  • • Φωτοτυπία ταυτότητας (εφόσον υπάρχει)   ή  πιστοποιητικό γέννησης
  • • Δύο φωτογραφίες
  • • Τίτλοι σπουδών (Αντίγραφα Πτυχίων και Διπλωμάτων -εφόσον υπάρχουν-)
  • • Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς

Επίσης

  • Για τους σπουδαστές Μελοδραματικής :Κατάθεση Πιστοποίησης επιπέδου τουλάχιστον των προαγωγικών εξετάσεων στην Ανωτέρα σχολή Μονωδίας
  • • Πληροφορίες: 2310 510551, ώρες 9.30-13.00 ,www.odiokrat.gr
copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved